Garmin vydal mapu Slovenska pro rybáře

Garmin vydal novou specializovanou mapu Slovenské republiky. Jmenuje se Slovakia Fish a je určena rybářům. Obsahuje seznam všech 1 367 lovných rybářských revírů na Slovensku. Přípravy mapy se kromě firmy Conan zúčastnil i Slovenský rybářský svaz.

Klepněte pro větší obrázek

U každého revíru je uveden jeho název, číslo, charakter a kontakt na sdružení nebo osobu, která se o revír stará, vydává například povolení. U každého revíru je vidět jeho hranice, u stojatých vod i rozloha, povolený čas lovu a informace o výjimkách. Mapa obsahuje i revíry typu „chyť a pusť“. Data jsou platná pro rybářskou sezónu 2009.

Mapa se prodává za 20 eur (523 Kč).


Oficiální tisková zpráva

Najnovší mapový produkt – Slovakia FISH!

Spoločnosť Garmin, globálny líder v GPS navigácii, predstavuje nový mapový produkt Slovakia FISH. Produkt Slovakia FISH obsahuje zoznam všetkých lovných rybárskych revírov na Slovensku. Celkovo sa jedná o 1367 rybárskych revírov, ktoré sú pridelené do užívania najmä Slovenskému rybárskemu zväzu. Tento produkt sa stáva praktickou pomôckou pre priame orientovanie sa v teréne, prípadne pre plánovanie víkendových rybačiek či letných dovoleniek.

Táto mapa je určená najmä pre konečného užívateľa – rybára, s cieľom spríjemniť mu pobyt pri vode už od prvých kilometrov cesty od svojho bydliska. Na vzniku digitálnej mapy rybárskych revírov Slovakia FISH sa okrem zamestnancov spoločnosti CONAN, s.r.o. podieľali aj pracovníci sekretariátu Rady SRZ v Žiline. Okrem odborných referentov sa jednalo najmä o oblastných ichtyológov s potrebným prehľadom v rámci príslušných regiónov.

V mape sa nachádzajú aj rybárske revíry s režimom „Chyť a pusť“ (bez privlastnenia si úlovku). Pri každom revíri sa nachádza informácia o jeho názve a čísle, údaj o charaktere revíru (kaprový, pstruhový a lipňový) a o užívateľovi (príslušná ZO SRZ), ktorá daný rybársky revír obhospodaruje a vydáva naň napr. hosťovacie povolenia na rybolov. V prípade revírov v priamom užívaní Rady SRZ sú zobrazené aj kontakty na predajcov povolení. Pre každý revír sú v mape prehľadne vyznačené jeho hranice, u stojatých vôd (vodné nádrže, štrkoviská a pod.) aj rozloha vodnej plochy uvedená v hektároch. Športoví rybári určite uvítajú údaj o povolenom čase lovu na jednotlivých revíroch ako aj informáciu o výnimke na skorší lov kapra rybničného. Do súčasnej verzie sú samozrejme zapracované aj zmeny v databáze platné na rybársku sezónu 2009. Na základe toho možno uvedenú aplikáciu považovať za najaktuálnejší zoznam rybárskych revírov. Do budúcnosti plánujeme ďalšiu aktualizáciu tejto mapy hlavne požiadavky jej používateľov (parkovacie možnosti, výskyt rýb, apod.)

Cieľom tejto mapovej aplikácie je umožniť predovšetkým rekreačným a športovým rybárom jednoducho a rýchlo získať potrebné informácie o možnosti rybárskeho využitia existujúcich vodných plôch na území Slovenskej republiky. Mapa je použiteľná pre automobilové aj turistické navigačné systémy a v rámci nich umožňuje pohodlne identifikovať ktorýkoľvek rybársky revír s lovným režimom a nájsť k nemu najvýhodnejšiu dopravnú trasu, resp. prístupovú cestu. Údaj o užívateľovi daného revíru, resp. kontakt na predajcov povolení predstavuje pomôcku pre zaobstaranie príslušného povolenia na rybolov. Jasné znázornenie hraníc revírov výrazne zlepšuje orientáciu v teréne a spolu s informáciami o charaktere revírov ako i rozlohe stojatých vodných plôch tak zároveň znižuje riziko prípadného nevedomého porušovania špecifických pravidiel rybolovu v zmysle platnej legislatívy (doba a spôsoby lovu, lov z plavidiel a pod.).
Okrem rybárskej verejnosti je tento produkt použiteľný aj ako zdroj základných informácií pre špecializovaných zamestnancov štátnej správy (vodné hospodárstvo, ochrana prírody) ako i všetkých ostatných odborne zainteresovaných v danej problematike.

Technické parametre:

Vlastnosti produktu Slovakia FISH:
- celkový počet rybárskych revírov: 1367
- celkový počet rybárskych organizácií: 154
- riečna sieť – viac ako 74 000 úsekov riek a väčších potokov
- vodné plochy – 5100 vodných plôch s názvom a rozlohou v hektároch.
- databáza zaujímavých objektov (POI) – viac ako 37 000 objektov.
- mapa funkčne neobmedzuje ostatné nainštalované mapy
- mapa je určená pre navigátory s podporou formátu Garmin NT

Informácie o cestnej sieti a možnosti navigácie:
- cesty I. II. a III. Triedy a detailná sieť ulíc vo viac ako 500 obciach
- vrstva pre optimalizáciu navigačnej trasy - Autorouting
- železničná sieť so železničnými zástavkami
- DEM – digitálny model terénu – tieňovaný reliéf
- Zalesnené územia – všetky zalesnené plochy a chránené oblasti

Diskuze (4) Další článek: 2 v 1: Na Vánoce nový dualSIM telefon


Určitě si přečtěte