Nová turistická mapa Slovenska pro Garminy

Conan, s. r. o., vydal novou topomapu Slovenské republiky pro navigační přístroje Garmin. Jde o digitální vektorovou mapu, která je určena primárně pro turistické navigátory, ale lze ji použít i v automobilových navigacích. Její cena je 2 190 Sk včetně DPH, pro majitele starší verze mapy je připravena aktualizace zdarma.

Na ukázkových obrázcích jsou vedle sebe verze Lite a Standard. Jejich popis najdete níže.

 
Zobrazení mapy v turistických navigátorech Garmin GPSMap 60CSx a eTrex Vista


Zobrazení v autonavigátoru Garmin Nüvi


Zobrazení v programu MapSource

Dále v textu vycházím z oficiální zprávy výrobce.

Základné rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

 • Aktualizácia cestnej a uličnej siete
  • mapa obsahuje kompletnú cestnú a uličnú sieť, ale bez popisných čísiel – adresných bodov
  • uličná sieť je spracovaná vo viac ako 500 obciach
 • Turisticky značené trasy – TZT
  • databáza trás vychádza zo zoznamu KST – klub značkárov
  • trasy sú zmapované ručnými GPS navigátormi alebo sú spresňované na základe leteckých snímok
  • možnosť automatického plánovania navigačných trás po značených trasách
  • označenie navigačných smerovníkov a informačných miest aj s ich názvami
 • Cyklistické značené trasy – CZT
  • základ novej dátovej hladiny – zatiaľ len vybrané trasy určitých regiónov
 • Vodné toky a plochy – spresnenie až na úroveň máp 1:10000
 • Názvoslovie – miestne názvy lesov, polí, lúk, častí obcí, osád a  podobne
 • Aktualizácia objektov so službami POI – čerpacie stanice a nákupné centrá
 • Použitie nových farebných symbolov a schém
  • turistické trasy sú označené vlastnými symbolmi a farbami
 • Digitálny model terénu DEM – možnosť vykresľovania výškového profilu navigačných trás
 • Slovenská lokalizácia programu MapSource  a navigačného programu nRoute
 • Jedna licence

Mapa podporuje plánovanie trás „autorouting“  po turisticky značených trasách. Táto funkcia určená výhradne pre pešiu turistiku. Majitelia prvej verzie mapy Slovakia Topo v1 si môžu stiahnúť aktualizáciu mapu na verziu 2 prostredníctvom svojho profilu v aplikácii UnlockWeb na serveri unlock.garmin.sk.

Obsah mapy

 • Cestná sieť celého územia Slovenska - cesty I.-III. triedy a diaľnice - celková dĺžka ciest viac ako 45 000 km
 • Uličná sieť s názvami ulíc vo všetkých  mestách a väčších obciach - celkovo viac ako 500 obcí s uličnou podrobnosťou 
 • Databáza miest, obcí i častí obcí s ich názvom, názvom okresu a PSČ - celkový počet viac ako 7 000
 • Databáza zaujímavých objektov POI (servis, hotel, nemocnica, TIM, ...) - celkový počet objektov viac ako 80 000 objektov
 • Vrstevnice - rozostup 25 metrov
 • Výškopis - pohoria, štíty, kopce viac ako 15 000 kót
 • Turisticky značené trasy – viac ako 11 000 km
 • Cyklisticky značené trasy – len vybrané oblasti
 • Hranice pre - chránené územia, národné parky a orografické celky.
 • Vodné toky a vodné plochy ako sú rieky, vodné nádrže, jazerá a rybníky.
 • Železničné trate. Plochy lesov a plochy zastavaných území.

Mapa je dodávaná v dvoch prevedeniach

Verzia Standard

 • mapa obsahuje všetky hladiny a digitálny model terénu
 • mapa podporuje automatické plánovanie trasy po značených turistických trasách
 • mapa určená pre navigátory s farebným displejom, ktoré podporujú užívateľské symboly
 • celková veľkosť  mapy – 56 MB
 • celková veľkosť bez plánovania trás – 49 MB

Verzia Lite

 • mapa neobsahuje plošné hladiny (lesy, chránené územia, vodné toky a budovy)
 • mapa neobsahuje digitálny model terénu - DEM
 • je určená pre staršie a monochromatické displeje a pre tie, ktoré nepodporujú užívateľské symboly
 • celková veľkosť  mapy - 37 MB
 • celková veľkosť bez plánovania trás – 31 MB

Každé inštalačné CD obsahuje obe tieto mapy. Súčasne však môže byť nainštalovaná len jedna verzia mapy. Užívateľ si môže nainštalovať na PC najskôr Lite verziu mapy a túto nahrať do svojho staršieho prípadne nefarebného navigátora. Následne si môže nainštalovať na PC verziu Standard a využívať pri práci na počítači krajšie farebné zobrazenie s digitálnym modelom terénu.

Celá mapa je rozdelená na 71 regiónov (okresov), z ktorých je možné vybrať všetky alebo ľubovoľnú kombináciu a tú nahrať ako mapovú sadu do GPS navigátora. Ani jedna oblasť nie je väčšia ako 1,5 MB.

Podporované navigátory

Verzia Standard

 • Turistické: eTrex VentureCx/LegendCx/VistaCx, GPSmap60Cx/60CSx, GPSmap76Cx/CSx, eTrex LegendC, eTrex VistaC, GPSmap76C/CS, GPSmap60, GPSmap60C/CS
 • Automobilové: nuvi 2xx, nuvi 3xx, nuvi 6xx, StreetPilot c5xx, zumo 4xx/5xx, Garmin Mobile 10/20, Quest 2

Verzia Lite

 • Turistické: eTrex Legend, eTrex Vista, eTrex LegendC, eTrex VistaC, GPSmap76, GPSmap76C/CS, GPSmap60, GPSmap60C/CS
 • Automobilové: GPS V, StreetPilot III, NavTalk II GSM, iQue 3000/3600, iQue M3/M4/M5, Quest, Quest 2, StreetPilot i2/i3/i5, StreetPilot 2610/2620/2650/2660, StreetPilot c310/c320/c330/c340

Nepodporované navigátory

GPS 12MAP, GPSIII+, StreetPilot, ColorMap, GPSmap168/182 a ďalšie staršie navigátory. Ostatné navigátory, ktoré nepodporujú odomykanie mapy a identifikáciu na ID GPS číslo.

Diskuze (2) Další článek: O2 je nejžádanější zaměstnavatel roku

Témata článku: Garminy, Nov, Turistická mapa, Mapa


Určitě si přečtěte