Proč někdy nefunguje RDS-TMC?

Když dynamická navigace RDS-TMC nefunguje, je to k vzteku. Přečtěte si, co všechno se může pokazit a kde hledat příčiny problémů.
Proč někdy nefunguje RDS-TMC?
Kapitoly článku
RDS je zkratka z anglického sousloví Radio Data System. Označuje technologii pro přenos krátkých digitálních informací prostřednictvím rádiových frekvencí v pásmu FM. Díky RDS se na displeji autorádia zobrazuje název stanice, díky této technologii se rádio také umí přeladit na silnější vysílač. TMC je také zkratka, tentokrát z výrazu Traffic Message Channel. Jde o technologii pro přenos dopravních informací směrem k řidiči.

Když se obě zkratky spojí a vznikne RDS-TMC, získáme systém, se kterým umí pracovat moderní navigační systémy. Prostřednictvím naladěné rozhlasové stanice se do nich dostanou informace o nehodách, zácpách a dalších dopravních problémech. S nimi umí navigátory počítat a dokážou se tak třeba vyhnout ucpané silnici.

Jenže s RDS-TMC bývají problémy. Někdy navigační systém neukáže nic, podruhé mu chybí důležité dopravní problémy, jindy zase zobrazuje dopravní událost, která je už dávno zlikvidována. Vina se potom svaluje na různé strany: na výrobce navigace, provozovatele RDS-TMC, dodavatele dopravních dat, map, policii, zelenou vlnu...

Míst, kde se na cestě od dopravní události k řidiči může něco pokazit, je ale mnoho. Následující body vycházejí z materiálu společnosti Teleasist, který je jedním z tuzemských provozovatelů RDS-TMC, a z konzultací s dalšími subjekty.

1. Chybí potřebná data

Základní příčina špatného chování systému RDS-TMC je v nedostatku nebo nedokonalosti dat o dopravní situaci. Pokud nikdo nebo nic nezaznamená dopravní událost, je všechno ostatní zbytečné. Policie ale není u každého problému, silnice neustále neprojíždějí Zelení andělé a třeba v Praze je dnes jen kolem osmdesáti míst s čidly pro automatickou detekci plynulosti dopravy. Když se systém vůbec nedozví o tom, že se na silnici něco děje, nijak samozřejmě nereaguje.

Informace také nemusí být přesné. Poloha může být špatně lokalizovaná, špatně popsaná nebo v případě více zdrojů dokonce protichůdná. Tohle se týká třeba délky kolony za dopravní nehodou.

Oříškem je také získávání informací a ukončení dopravního problému. Zde mají velkou výhodu automatická čidla, protože projíždějící řidiče-Zeleného anděla vůbec nenapadne, že na daném místě právě skončila zácpa a že by tedy bylo vhodné informovat centrálu. Ukončení dopravního problému nemá nemá povinnost ohlašovat ani Policie České republiky.

Vliv kvality dopravních dat na systém RDS-TMC je velmi zásadní. Při hledání příčin problémů proto nemá smysl soustředit se jen na technickou stránku věci. Zvlášť v České republice, kde je systematický sběr dopravních informací stále ve vývoji.

2. Chyba nebo vyřazení zprávy při zápisu

Tato situace je dle sdělení provozovatele RDS-TMC v ČR výjimečná. Ale může se stát, že třeba k zápisu ohlášené zprávy dojde pozdě kvůli přetížení operátora. Informace mohou také být špatně pochopeny a zpráva se proto v systému neocitne, nebo se v něm objeví s chybami.

Pokud se zdá, že zpráva není pravdivá a není jak ji ověřit, bude nejspíš také vyřazena. Operátor rovněž může správně ohlášenou událost špatné interpretovat.

Tip: víte, jak se dopravní informace dostane do RDS-TMC?

3. Vliv lokalizačních tabulek na popis dopravní situace

Dopravní události se v systému RDS-TMC popisují pomocí tzv. lokalizačních tabulek. To je zjednodušeně řečeno neviditelná databáze nad mapou území. Lokalizační tabulky v ČR ale mapu dokonale nekopírují, spojují jen nejdůležitější silnice a ulice.

Když potom komunikaci, kde je ohlášena dopravní událost, lokalizační tabulky nepokrývají, problematické místo se do RDS-TMC vůbec nedostane. Setkáte-li se s nezachyceným problémem na méně důležité silnici, je to s největší pravděpodobností právě tento případ.

 
Lokalizační tabulky (zelené čáry) jsou výrazně řidší než mapová síť

Dálnice, silnice první třídy a nejdůležitější ulice ve městech jsou ale pokryty, takže nejdůležitějších problémů se toto omezení netýká. Je potom také otázkou, jestli chceme a potřebujeme mít funkční RDS-TMC i na poslední silničcce.

Omezující je i to, že rastr lokalizačních tabulek nedovolí lokalizovat dobravní událost přesně. Do RDS-TMC se přenese jen informace, že se něco stalo na segmentu mezi body A a B, který může mít délku třeba několik kilometrů. Chybí však už bližší určení místa.

4. Chyba při přenosu dopravní informace do vysílání

Podle provozovatele českého RDS-TMC je tato možnost také výjimečná. Objeví se v případech výpadku některého ze systémů, při problémech s konektivitou nebo u chybného zakódování zprávy při vysílání.

Lze uvažovat i s poruchou na konkrétním vysílači rádiového signálu.


Článek pokračuje v další kapitole, kde popíšu možné příčiny problémů na straně navigačního přístroje

Témata článku: Pro řidiče, Kvalita signálu, Případ výpadku, RDS, Faraday


Určitě si přečtěte