Velký test 23 navigací: nejlepší je TomTom

Srovnali jsme třiadvacet přenosných navigací do auta. Zhodnotili jsme jejich vlastnosti, parametry, provedli testovací jízdy. V článku najdete výsledky největšího srovnávacího testu.
Velký test 23 navigací: nejlepší je TomTom
Kapitoly článku

Co z testu vyplynulo

Abych i u závěrů, které z testu vyplynuly, zůstal stručný a nerozepisoval se do nepřehledných odstavců, zvolil jsem formu komentovaných odrážek.

 • Všechny navigace jsou v podstatě stejné.

Všimněte si minimálního rozdílu mezi nejlepším a nejhorším testovaným přístrojem. Je to pouhých třináct procentních bodů. Základní vlastnosti totiž mají všechny navigace takřka shodné. Liší se jen detaily, které sice mohou být pro někoho rozhodující, ale to už jsme u druhé odrážky.

 • Mnohem více než na parametrech závisí na subjektivních potřebách uživatele.

Navigace jsou zvláštní typ spotřební elektroniky, uživatel si na přístroj musí zvyknout a musí mu vyhovovat. Takže i když navigace krásně zvítězí v našem testu, neznamená to, že vám nebudou vadit například hlasové povely, grafická prezentace trasy na mapě a podobné, objektivně nepopsatelné vlastnosti. A naopak.

 • Čím proslulejší značka, tím lepší navigace.

Velmi zjednodušuji, ale je to tak. Menší riziko nespokojenosti s navigačním přístrojem je u světoznámých výrobců než u lokálních značek. Znovu se ale odvolám na předchozí body, které stále zůstávají platné, a ve výsledcích testu vidím i řadu výjimek.

 • Žádný navigační přístroj není tak špatný, aby se nedal používat.

Přestože jsme na navigace byli hodně přísní, všechny se z celkového hlediska dostaly do nadprůměru. Ve škále, kdy je na jednom konci naprosto hrozný a na druhém ideální přístroj, jsou všechny v druhé, lepší třetině. Ať si pořídíte cokoli, bude to navigovat; a bude to navigovat přijatelně dobře.

Co překvapilo

 • Navigace „u stejných“ přístrojů se někdy liší.

Velmi nás překvapily rozdílné výsledky jízdních testů u TomTomu Go 630, Go 730 a Go 930. Přestože z hlediska firmwaru jde softwarově o shodné navigační přístroje, TomTom Go 730 navigoval mnohem hůře než ostatní dva modely. Byli jsme v pokušení udělat ze všech tří modelů průměr, ale nakonec jsme se správně rozhodli přesně ukázat, co jsme při testu zjistili

Rozdílné výsledky nemusí znamenat, že v TomTomu Go 730 žije zlomyslný šotek, který mate řidiče. Může to být spíš důsledek špatného signálu v době testu. Nebylo ale v našich silách všechny jízdní testy, které probíhaly jednotlivě, opakovat, abychom se podobným rozdílů vyhnuli.

 • Změna hodnocení jednoho nebo i více parametrů se na výsledku příliš neprojeví.

Zkoušeli jsme, co by se stalo, kdybychom některé parametry hodnotili jinak, než jsme hodnotili. Očekáváme totiž námitky typu, že přístroj X hodnotíme špatně, že u parametrů A, B a C by si zasloužil lepší známku, než jsme mu dali. Ve výsledku by se ale tato změna v podstatě neprojevila. Parametrů je příliš mnoho a změna malé části z nich nemá velký efekt. Zkuste si to sami v tabulce: když změníte hodnocení některých vlastností, na celkový výsledek tato změna nebude mít žádný vliv.

Metodika: hodnocení vlastností

Pro hodnocení vlastností navigačních jsme použili jednoduchou váhovou metodu. Každý přístroj jsme posuzovali z mnoha desítek hledisek. Každá hodnocená vlastnost měla určitou váhu v rámci své kategorie a zároveň každá z kategorií měla příslušnou váhu vůči celému testu.

Na začátku jsme sestavili přehled vlastností, které budeme posuzovat. Rozdělili jsme je do kategorií a začal nás strašit ten nejdůležitější úkol: nastavit váhy. Každé ze sedmi kategorií a každé z dvaašedesáti vlastností jsme museli určit, jakou měrou se budou podílet na finálním hodnocení přístroje.

Jako bychom ale už předem slyšeli výtky: „Proč je tady 13 % a ne 15 %?“, „Proč má vlastnost A větší váhu než vlastnost B?“. Elegantně se z toho vyzouváme tím, že stanovení vah jsme nechali na vás. Ve třech rozsáhlých anketách na Navigovat.cz jsme čtenáře v květnu nechali vyplnit, jak moc jsou pro ně konkrétní funkce navigačních přístrojů důležité.

Na jakoukoli námitku ke zvoleným vahám nyní máme univerzální odpověď: sami jste si o ně řekli. Máte-li ale osobně jiný názor než tato zprůměrovaná většina, váhy si snadno můžete upravit sami podle sebe. Stačí, když si z odkazu uvedeného výše stáhnete kompletní hodnotící tabulku.

Matematika v mraveništi

Doposud kreativní práce se začala měnit v mravenčí nádeničinu. Každému navigačnímu přístroji jsme věnovali několik hodin a zkoumali každou jeho vlastnost. Abychom každou navigaci hodnotili stejně, připravili jsme si před tím podrobnou metodiku, ve které byly popsány všechny možnosti. Pro představu: bylo to třináct stran ve Wordu malým desetibodovým písmem.

Jednotlivé vlastnosti jsme hodnotili jako ve škole, známkami výborný až nedostatečný. A byli jsme hodně přísní. Průměrný přístroj nemohl odejít s lepší známkou než dobrý, rozdali jsme hodně čtyřek a prémiové známky si navigace musely zasloužit.

Dvacet tři srovnávaných přístrojů, šedesát dva vlastností, dohromady jsme získali 1 426 parametrů. Dál to už byla matematika. Každá známka odpovídala určitému počtu bodů: výborný = 5, chvalitebný = 4 atd. Na toto bodové hodnocení jsme aplikovali váhu daného parametru a následně váhy kategorií. Ve výsledku jsme zjistili, že například možnosti týkající se nastavení nočního režimu přidaly nejlepšímu TomTomu Go 930 přesně 8,8 bodů.

Hodnocení jednotlivých konkrétních vlastností ale není příliš zajímavé. Důležitější jsou až součty u kategorií a celkový výsledek navigačního přístroje. Kvůli lepší přehlednosti jsme bodové hodnocení převedli do procent a výsledky jste viděli v tabulce.

Metodika: testovací jízdy

Uvědomovali jsme si, že ani při sebepečlivějším zkoumání parametrů a vlastností navigačních přístrojů nezjistíme, jak se navigace chovají na silnici. Test proto pokračoval druhou částí, která měla odpovědět na tuto otázku.

Připravili jsme testovací trasu, která se skládala z jednašedesáti manévrů. Projeli jsme ji s každým navigačním přístrojem a u každého manévru posuzovali, jak se navigace chová. Trasa záměrně byla počítána jako nejkratší, protože jde o jednoznačné zadání, které nijak neovlivní různé optimalizační algoritmy – na rozdíl od rychlé a ekonomické trasy.

Způsob hodnocení nejlépe ukážu na příkladu. Představte si situaci, kdy má řidič odbočit doprava a následně se napojit rovně z vedlejší na hlavní silnici. Tento sdružený manévr si můžete prohlédnout na obrázku.

Klepněte pro větší obrázek 

Podle toho, jak se navigace v tomto případě chovala, dostala příslušný počet bodů:

 • 5 bodů: odbočte vpravo a potom pokračujte přímo (nebo jiné povely odpovídající tomuto významu)
 • 4 body: odbočte vpravo a pokračujte vlevo
 • 3 body: odbočte vpravo
 • 2 body: odbočte ostře vpravo
 • 1 bod: odbočte vpravo a potom odbočte vlevo

Jednotlivé stupně hodnocení přehledně pomocí navigačních symbolů znázorňuj i následující obrázek:

Klepněte pro větší obrázek

Dokážu si představit námitku, že každý má jiné požadavky na ideální navádění při jízdě, a bodování tedy nemusí být objektivní. U tohoto testu jsme ale neviděli možnost, jak do rozhodování o bodování jednoduše zapojit čtenáře. Při stanovení metodiky jsme vycházeli ze znalosti reálné situace na silnici – z toho, co řidič vidí před sebou. Na druhou stranu v tabulce, kterou si můžete stáhnout, najdete, jak se u každého povelu každá navigace chovala. Bodování lze upravit a výsledky se okamžitě přepočítají.

Jednotlivým manévrům jsme před výpočtem celkového hodnocení v testu jízd ještě nastavili různou váhu. Zde jsme brali v úvahu, o jak zásadní manévr na trase jde, a jaký důsledek může mít, když navigační přístroj vyřkne nepřesný povel. Stejně jako u teoretického hodnocení parametrů je proto i zde výsledek kombinací hodnocení a váhy manévru.

Výsledky odpovídají realitě

S výjimkou titulku článku, který je tvořen s cílem nalákat, nebudu rozebírat jednotlivé značky a jejich modely. Výsledky srovnání vidíte v tabulce, znáte už způsob, jak jsme k těmto výsledkům došli. Zbytek posuďte sami.

Osobně si myslím, že výsledky poměrně přesně vyjadřují stav současného trhu s přenosnými navigačními přístroji. Když procházím žebříček a uvažuji o tom, kam bych testované přístroje sám zařadil podle svých subjektivních zkušeností, výsledky testu jim odpovídají. V horní části žebříčku jsou bez výjimky špičkové navigační přístroje. Uprostřed najdeme průměr a spodní příčky zabraly navigace, které bojují hlavně cenou, jinými vlastnostmi, nebo se zkrátka úplně nepovedly.


Partneři testu

Za spolupráci při přípravě testu navigací děkujeme zejména společnosti Sunnysoft, jejímž prostřednictvím jsme získali většinu testovaných přístrojů.

Distributoři: Agora plus: GoClever, Navigon, TomTomDynavix: Dynavix • Elko Trading: Navon • Picodas Praha: Garmin • MapFactor: Actis • Mio Technology: Mio

Témata článku: Pro řidiče, Garmin, Testy navigací, TomTom, Pokušení, Baba, Test, Metodika hodnocení, Velký efekt, Průměrný přístroj, Velký, Celkový výsledek, Předchozí bod, Velký test, Tom


Určitě si přečtěte